Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorar: interesse
Bruk kvalifikatorer fra 5* SAMMEN MED passende emnekoder for å angi et ulike sett aspekter ved hovedinnholdet i boka. 5A*-koder for intellektuelt nivå brukes sammen med Y*-koder, 5H* brukes for å angi at innholdet handler om spesielle høytider eller begivenheter, 5L* brukes til å angi at inneholdet handler om ei spesiell aldersgruppe, 5P* brukes for å angi at innholdet handler om ei spesiell brukke mennesker etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 5*-xx-, hvor xx angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke ment kun for brukere i det angitte landet. IKKE bruk 5*-koder for å angi målgrupper i markedsføringssammenheng, kvalifikatorer fra 5* må angis ut fra bokas hovedinnhold. IKKE bruk koden ‘5’ alene, men velg en spesifikk kode fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4
5A Intellektuelt nivå / lesenivå
Bruk 5A*-koder for å gi en indikasjon på hvilken alder bokas innhold passer fra. Angi 5A* for alle Y*-koder (bortsett fra YP*). 5AX og 5AZ kan brukes sammen med alle relevante emnekoder. Alle 5A*-koder kan også brukes sammen med X*-koder for tegneserier ment for barn og ungdom. Dersom man ønsker å angi mer detaljerte opplysninger om aldersnivå, lesenivå etc., gjøres dette i andre metadatafelt
1.4
5H Høgtider, hendingar og årstider
Bruk koder fra 5H* for å gi en indikasjon på at innholdet i ei bok hovedsakelig er knyttet til ei høytid, feiring eller årstid, f.eks. 5HPD for ei julefortelling, 5HKA for ei bok om bursdager. IKKE bruk kodene for å sammenstille lister over bøker som skal selges i et gitt tidsrom (denne informasjonen sendes i andre metadata), dersom bøkene ikke har innhold som tilsier en 5H*-kode
1.4
5J Meint for spesifikke målgrupper
Bruk 5J*-koder i spesielle tilfeller for materiale som er ment å skulle leses av spesifikke målgrupper, men som ikke nødvendigvis handler om disse gruppene, selv om materialet er skrevet spesielt for disse gruppene
1.4
5L Livsfasar
Bruk 5L*-koder på bøker hvor innholdets tematikk er spesielt interessant for eller handler om personer i ulike livsfaser. IKKE bruk disse kodene for å angi målgruppe, de skal kun brukes for å beskrive innholdet
1.3 1.4
5P Relatert til spesifikke grupper og kulturar
Use all 5P* codes for: indicating the content of the work has major themes, topics or storylines relating to, or of major interest to, or are specifically about the particular group of people. DO NOT USE: to indicate a target audience for marketing purposes, nor to identify the origin of the author, unless this relates to the content of the work
1.4
5X Inneheld eksplisitt eller støytande materiale
Brukes for bøker som inneholder scener eller ord som kan virke støtende på en uforberedt leser, vanligvis av seksuell, voldelig eller diskriminerende art, og som derfor passer best for modne ungdommer eller et voksent publikum, og hvor det oppfattes som viktig at leseren blir gjort oppmerksom på at innholdet kanskje ikke passer for alle. Dersom 5X brukes sammen med en Y*-kode det er sterkt anbefalt at en forklaring sendes i et annet metadatafelt og at en passende 5A*-kvalifikator er angitt
1.4

versjonsdetaljar