Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorar: pedagogisk formål
Bruk kvalifikatorer for pedagogisk formål MED passende emnekoder. Bruk koder fra 4Z* når de er tilgjengelige for et lands utdanningssystem. Angi alltid en kvalifikator fra 4* dersom du har brukt emnekoder fra YP*. Skal IKKE brukes dersom boka handler om utdanningsinstitusjoner, f.eks. et universitets historie. IKKE bruk koden ‘4’ alene, men velg spesifikke koder fra 4* der det er hensiktsmessig
1.4
4T For språkopplæring i italiensk: formål
4TY For sjølvstudium
Brukes for læremidler ment for selvstudium, for å lære en ny ferdighet eller et emne, eller materiale som kan brukes som et supplement til andre læremidler. Sjå også: 4CX Vaksenopplæring
1.4
4TYB For sjølvstudium: begynnarnivå
Brukes for læremidler ment for personer med lite eller ingen kunnskap om emnet, og som er ment for bruk utenfor et gitt utdanningsløp eller pensum, og hvor bøkene er ment brukt i et progresjonsløp
1.4
4TYF For sjølvstudium: mellomnivå
Brukes for læremidler ment for personer med noe kunnskap om emnet, og som er ment brukt utenfor et gitt utdanningsløp eller pensum
1.4
4TYL For sjølvstudium: vidaregåande nivå
Brukes for læremidler ment for personer med god kunnskap om emnet, og som er ment brukt utenfor et gitt utdanningsløp eller pensum
1.4

versjonsdetaljar