Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorar: pedagogisk formål
Bruk kvalifikatorer for pedagogisk formål MED passende emnekoder. Bruk koder fra 4Z* når de er tilgjengelige for et lands utdanningssystem. Angi alltid en kvalifikator fra 4* dersom du har brukt emnekoder fra YP*. Skal IKKE brukes dersom boka handler om utdanningsinstitusjoner, f.eks. et universitets historie. IKKE bruk koden ‘4’ alene, men velg spesifikke koder fra 4* der det er hensiktsmessig
1.4
4T For språkopplæring i italiensk: formål
4TC Lærebøker, kursmateriell
Brukes for å angi at bøker er lærebøker eller kursmateriell, vanligvis ment for elever eller studenter. Brukes med 4Z*-koder der det er hensiktsmessig, eller andre kvalifikatorer fra 4* for å angi utdanningsnivå
1.4
4TM Repetisjonshefte og studierettleiingar
Brukes for supplerende materiale som f.eks. oppsummeringer av tekster eller emner som er ment brukt av studenter til å repetere et spesifikt emne eller en tekst, og som vanligvis er knyttet til et pensum
1.4
4TN Eksamenar / prøver / testar
Her: gamle eksamensoppgaver, testeksamener, bøker for å forberede seg til eksamen. Brukes for bøker som er ment brukt som forberedelse til eksamener og prøver, eller som inneholder eksempler på eksamensoppgaver og andre oppgaver
1.3 1.4
4TP Content and language integrated learning (CLIL)
Brukes for materiale til undervisning i et ikke-språkfag på et fremmedspråk
1.3
4TQ For Intercultural bilingual education (IBE) 1.4
4TV Tilleggsundervisning
Brukes for undervisningsmateriell ment for å veie opp for manglende erfaring hos vanskeligstilte barn (f.eks. kulturell erfaring)
1.3
4TW For spesifikke lærevanskar
Brukes for undervisningsmateriell beregnet for differensiert læring og folk med spesifikke lærevansker
1.1
4TY For sjølvstudium
Brukes for læremidler ment for selvstudium, for å lære en ny ferdighet eller et emne, eller materiale som kan brukes som et supplement til andre læremidler. Sjå også: 4CX Vaksenopplæring
1.4

versjonsdetaljar