Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorar: pedagogisk formål
Bruk kvalifikatorer for pedagogisk formål MED passende emnekoder. Bruk koder fra 4Z* når de er tilgjengelige for et lands utdanningssystem. Angi alltid en kvalifikator fra 4* dersom du har brukt emnekoder fra YP*. Skal IKKE brukes dersom boka handler om utdanningsinstitusjoner, f.eks. et universitets historie. IKKE bruk koden ‘4’ alene, men velg spesifikke koder fra 4* der det er hensiktsmessig
1.4
4L For språkopplæring: kurs og eksamenar
Bruk 4L* for læremidler for opplæring i et andrespråk eller fremmedspråk, for læremidler ment personer som har et annet morsmål enn det som læremiddelet dekker. Brukes med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.4
4LB For testar og eksamenar i språkferdigheiter
Brukes med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.3
4LC For TELC språktekster
Her: European Language Certificates
1.4
4LE Engelsk språkopplæring: eksamenar og sertifikat
Her: ELT, ESL, EAL, ELL, EFL. Brukes for læremidler ment for personer som har engelsk som andre- eller fremmedspråk, eller læremidler ment for den som skal undervise i engelsk til personer som ikke har engelsk som morsmål. Sjå også: 4LZ For spesifikk språkopplæring unntatt engelsk språk
1.4
4LZ For spesifikk språkopplæring unntatt engelsk språk
Brukes med kvalifikatorer for språk der det er hensiktsmessig. Sjå også: 4LE Engelsk språkopplæring: eksamenar og sertifikat
1.4

versjonsdetaljar