Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorar: pedagogisk formål
Bruk kvalifikatorer for pedagogisk formål MED passende emnekoder. Bruk koder fra 4Z* når de er tilgjengelige for et lands utdanningssystem. Angi alltid en kvalifikator fra 4* dersom du har brukt emnekoder fra YP*. Skal IKKE brukes dersom boka handler om utdanningsinstitusjoner, f.eks. et universitets historie. IKKE bruk koden ‘4’ alene, men velg spesifikke koder fra 4* der det er hensiktsmessig
1.4
4C For alle utdanningsnivå
Bruk 4C*-koder for læremidler. Foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* der det er mulig. Brukes med 4Z* og kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig
1.3
4CX Vaksenopplæring
Brukes for læremidler ment for voksenopplæring gjennom et eget utdanningsprogram eller egen læreplan. Foretrekk andre koder for utdanning på universitetsnivå. Sjå også: 4TY For sjølvstudium
1.4
4CXF Vaksenopplæring: mellomnivå
Brukes for læremidler ment for personer med noe kunnskap om emnet, og ment for bruk gjennom et eget utdanningsprogram eller egen læreplan
1.4

versjonsdetaljar