Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorar: pedagogisk formål
Bruk kvalifikatorer for pedagogisk formål MED passende emnekoder. Bruk koder fra 4Z* når de er tilgjengelige for et lands utdanningssystem. Angi alltid en kvalifikator fra 4* dersom du har brukt emnekoder fra YP*. Skal IKKE brukes dersom boka handler om utdanningsinstitusjoner, f.eks. et universitets historie. IKKE bruk koden ‘4’ alene, men velg spesifikke koder fra 4* der det er hensiktsmessig
1.4
4C For alle utdanningsnivå
Bruk 4C*-koder for læremidler. Foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* der det er mulig. Brukes med 4Z* og kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig
1.3
4CA Førskoleundervisning
Brukes for læremidler ment for opplæring på førskolenivå
1.4
4CD Småskoletrinnet
Brukes for læremidler som er ment for undervisning på barneskolens 1.-4. trinn (eller tilsvarende)
1.4
4CF Mellomtrinnet
Brukes for læremidler som er ment for undervisning på barneskolens 5.-7. trinn (eller tilsvarende)
1.4
4CL Ungdomstrinnet
Brukers for læremidler som er ment for undervisning på ungdomsskolens 8.-10. trinn
1.4
4CN Vidaregåande skole
Brukes for læremidler ment for undervisning på videregående skole (studieforberedende utdanningsprogram)
1.4
4CP Yrkesfagleg utdanning
Brukes for læremidler som brukes ved utdanning av lærlinger (yrkesfaglig utdanningsprogram). Brukes med 4CT, 4CL eller 4CN der det er hensiktsmessig, men foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* der det er mulig. Brukes med 4Z* og kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.4
4CT Høgare utdanning / høgskole- og universitetsutdanning
Brukes for titler utgitt for høgskole eller universitet, men foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* dersom materialet er ment for bruk kun i tilknytning til et gitt nasjonalt pensum . Brukes med 4Z* og kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.4
4CX Vaksenopplæring
Brukes for læremidler ment for voksenopplæring gjennom et eget utdanningsprogram eller egen læreplan. Foretrekk andre koder for utdanning på universitetsnivå. Sjå også: 4TY For sjølvstudium
1.4

versjonsdetaljar