Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
3 Kvalifikatorar: tidsperiode
Bruk kvalifikatorer for tidsperiode MED passende emnekoder for å angi tidsperiode, f.eks. den perioden som er omtalt i ei kunstbok (A*), historiebok (N*), en biografi (DN*), historisk skjønnlitteratur (FV*), historiebøker for barn (YNH*) etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 3*-xx-, hvor xx angir en landkode) skal brukes for navngitte historiske perioder som er viktige i et gitt marked, men som ikke nødvendigvis passer inn i den generelle strukturen for tidsperioder. Nasjonale utvidelser kan brukes av alle og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. Kvalifikatorer for tidsperiode brukes ofte sammen med kvalifikatorer for geografi. IKKE bruk kvalifikatorer for tidsperiode for å angi utgivelsesår for ei årbok, et vegatlas eller ei reisehåndbok, eller for å angi originalt utgivelsesår (dette beskrives i andre metadata). IKKE bruk koden ‘3’ alene, men velg spesifikke kvalifikatorer fra 3*. Sjå også:
1.4
3M 1500 til i dag
3MD 16. århundre, 1500 til 1599
3MG 17. århundre, 1600 til 1699
3ML 18. århundre, 1700 til 1799
3MN 19. århundre, 1800 til 1899
3MP 20. århundre, 1900 til 1999
3MR 21. århundre, 2000 til 2100
3M-AA-E 1517 til 1914 (tidlege moderne Egypt)
Her: perioder med ottomansk styre, fransk okkupasjon, Muhammad Ali-dynastiet, Khedivatet Egypt
1.4
3M-ES-A 1492–1808 (tidleg spansk moderne historie) 1.4
3M-JP-E 1600 til 1867 (den japanske edo- perioden) 1.3.3

versjonsdetaljar