Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
3 Kvalifikatorar: tidsperiode
Bruk kvalifikatorer for tidsperiode MED passende emnekoder for å angi tidsperiode, f.eks. den perioden som er omtalt i ei kunstbok (A*), historiebok (N*), en biografi (DN*), historisk skjønnlitteratur (FV*), historiebøker for barn (YNH*) etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 3*-xx-, hvor xx angir en landkode) skal brukes for navngitte historiske perioder som er viktige i et gitt marked, men som ikke nødvendigvis passer inn i den generelle strukturen for tidsperioder. Nasjonale utvidelser kan brukes av alle og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. Kvalifikatorer for tidsperiode brukes ofte sammen med kvalifikatorer for geografi. IKKE bruk kvalifikatorer for tidsperiode for å angi utgivelsesår for ei årbok, et vegatlas eller ei reisehåndbok, eller for å angi originalt utgivelsesår (dette beskrives i andre metadata). IKKE bruk koden ‘3’ alene, men velg spesifikke kvalifikatorer fra 3*. Sjå også:
1.4
3A Geologisk tidsrekning 1.4
3AC Kenozoikum
Her: jordas nytid (fra 66 millioner år tilbake og fram til nå), paleocen, eocen og oligocen (utgjør til sammen den paleogene perioden); pliocen og miocen (utgjør til sammen den neogene perioden); pleistocen og holocen (utgjør til sammen den kvartære perioden)
1.4
3AM Mesozoikum
Her: jordas mellomalder (fra 252 til 66 millioner år siden), trias, jura, kritt
1.4
3AP Paleozoikum
Her: jordas oldtid (fra 541 til 252 millioner år siden), kambrium, ordovicium, silur, devon, karbon, perm
1.4
3AR Proterozoikum
Her: prekambrium (fra 2500 til 541 millioner år siden)
1.4
3AT Arkeikum og hadeikum 1.4

versjonsdetaljar