Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
2 Kvalifikatorar: språk
Bruk kvalifikatorer for språk MED passende emnekoder for å angi et språk boka handler OM, ikke det språket boka er skrevet på (dette beskrives i andre metadata), f.eks. bøker om lingvistikk, språklæringsmetoder for et bestemt språk, parlør eller ordbok. Nasjonale utvidelser (dvs. på formen 2*-xx-, hvor xx angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. IKKE bruk kode ‘2’ alene, men velg en spesifikk kvalifikator fra 2*
1.4
2A Indoeuropeiske språk
2AC Germanske og nordiske språk
2ACB Engelsk
Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig, for å gi mer informasjon om ulike varianter av engelsk eller engelske dialekter
1.4
2ACC Skotsk
Brukes for skotsk språk og dets regionale varianter, inkludert skotsk på Orknøyene og Shetland, dialekter i nordlige, sentrale og sørlige deler av Skottland. Brukes med kvalifikatorer for geografi fra 1DDU-GB-S* for å gi en indikasjon på hvilken skotske dialekt det er snakk om
1.4
2ACD Nederlandsk
2ACF Flamsk
2ACG Tysk
2ACK Afrikaans
2ACS Nordiske språk
2ACY Jiddisch
2ACZ Andre germanske språk og dialekter

versjonsdetaljar