Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorar: geografi
Bruk kvalifikatorer for geografi MED passende emnekoder f.eks. for å angi sted for ei reisehåndbok, handlingssted for en roman, hvilken jurisdiksjon en lov gjelder for, lokalhistorie etc. Der det ikke fins en kode for et spesifikt sted, bruk den nærmeste bredere koden som passer. IKKE bruk kvalifikatorer fra 1* for å angi aspekter ved utgivelsen som ikke har med innholdet å gjøre (f.eks. utgivelsessted, forfatters nasjonalitet, tilgjengelighet i ulike markeder etc. - dette beskrives i andre metadata). Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 1*-xx-, hvor ‘xx’ angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. IKKE bruk koden ‘1’ alene, men velg en spesifikk kvalifikator fra 1*
1.4
1Q Andre geografiske grupperingar, hav og sjøar 1.2.8
1QB Historiske land og rike
1QBA Oldtida
1QBAA Assyriske rike
1QBAB Babylonia
1QBAE Det gamle Egypt
1QBAG antikkens Hellas
Class here: Classical and Hellenistic Greek worlds
1.3
1QBAH Hettittarriket
1QBAL Oldtidas Palestina
1QBAM Mesopotamia
1QBAP Persarriket
1QBAR Romarriket
Class here: Roman Republic, the Roman Empire
1.3
1QBAS Samaria 1.2.8
1QBAT Etruria
Her: etruskere
1.4

versjonsdetaljar