Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorar: geografi
Bruk kvalifikatorer for geografi MED passende emnekoder f.eks. for å angi sted for ei reisehåndbok, handlingssted for en roman, hvilken jurisdiksjon en lov gjelder for, lokalhistorie etc. Der det ikke fins en kode for et spesifikt sted, bruk den nærmeste bredere koden som passer. IKKE bruk kvalifikatorer fra 1* for å angi aspekter ved utgivelsen som ikke har med innholdet å gjøre (f.eks. utgivelsessted, forfatters nasjonalitet, tilgjengelighet i ulike markeder etc. - dette beskrives i andre metadata). Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 1*-xx-, hvor ‘xx’ angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. IKKE bruk koden ‘1’ alene, men velg en spesifikk kvalifikator fra 1*
1.4
1D Europa
1DZ Europa: fysiske aspekt
1DZA Europa: elver, innsjøar etc.
1DZAD Donau og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1DZAR Rhinen og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1DZAV Volga og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1DZA-CH-L Luganosjøen
Her: innsjøen og områdene rundt
1.4
1DZA-DE-E Elbe og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.1 1.2.8
1DZA-DE-N Oder og Neisse og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.1 1.2.8
1DZA-DE-W Weser og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.1 1.2.8
1DZA-IT-A Po og sideelver
Foretrekk kode i Nord-Italia: reisemål. Sjå også: 1DST-IT-NZP Po og sideelver
1.1 1.2.8
1DZA-IT-C Arno og sideelver
Foretrekk kode i Sentrale Italia: reisemål. Sjå også: 1DST-IT-TXA Arno og sideelver
1.1 1.2.8
1DZA-IT-E Tiber og sideelver
Foretrekk kode i Sentrale Italia: reisemål. Sjå også: 1DST-IT-TXC Tiber og sideelver
1.1 1.2.8
1DZA-PL-V Vistula og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.3.2

versjonsdetaljar