Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorar: geografi
Bruk kvalifikatorer for geografi MED passende emnekoder f.eks. for å angi sted for ei reisehåndbok, handlingssted for en roman, hvilken jurisdiksjon en lov gjelder for, lokalhistorie etc. Der det ikke fins en kode for et spesifikt sted, bruk den nærmeste bredere koden som passer. IKKE bruk kvalifikatorer fra 1* for å angi aspekter ved utgivelsen som ikke har med innholdet å gjøre (f.eks. utgivelsessted, forfatters nasjonalitet, tilgjengelighet i ulike markeder etc. - dette beskrives i andre metadata). Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 1*-xx-, hvor ‘xx’ angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. IKKE bruk koden ‘1’ alene, men velg en spesifikk kvalifikator fra 1*
1.4
1D Europa
1DS Sør-Europa
1DST Italia
1DST-IT-T Sentrale Italia
1DST-IT-TX Sentrale Italia: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.8
1DST-IT-TXA Arno og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet. Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZA-IT-C
1.2.8 1.3
1DST-IT-TXC Tiber og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet. Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZA-IT-E
1.2.8 1.3
1DST-IT-TXF Dei sentrale Appenninene
Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZT-IT-B
1.2.8 1.3
1DST-IT-TXM Maremma
Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZT-IT-L
1.2.8 1.3

versjonsdetaljar