Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorar: geografi
Bruk kvalifikatorer for geografi MED passende emnekoder f.eks. for å angi sted for ei reisehåndbok, handlingssted for en roman, hvilken jurisdiksjon en lov gjelder for, lokalhistorie etc. Der det ikke fins en kode for et spesifikt sted, bruk den nærmeste bredere koden som passer. IKKE bruk kvalifikatorer fra 1* for å angi aspekter ved utgivelsen som ikke har med innholdet å gjøre (f.eks. utgivelsessted, forfatters nasjonalitet, tilgjengelighet i ulike markeder etc. - dette beskrives i andre metadata). Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 1*-xx-, hvor ‘xx’ angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. IKKE bruk koden ‘1’ alene, men velg en spesifikk kvalifikator fra 1*
1.4
1D Europa
1DN Norden, Skandinavia
1DNF Finland
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1DNF-FI-A Sørvest-Finland
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF-FI-B Åland 1.3.2
1DNF-FI-C Uusimaa
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF-FI-D Häme
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder. Her: Tavastia
1.3.2
1DNF-FI-H Satakunta
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF-FI-J Savonia
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF-FI-K Karelen
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF-FI-L Kymenlaakso
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF-FI-M Ostrobothnia
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF-FI-N Norra Österbotten
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF-FI-P Mellersta Österbotten 1.3.2
1DNF-FI-Q Södra Österbotten
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF-FI-R Kainuu
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF-FI-S Lappi
Her: finsk ‘Lappland’
1.3.2

versjonsdetaljar