Thema classificatiesysteem 1.4

Eerdere versies van Thema zijn nog steeds beschikbaar 1.3 1.2.

Blader door de Thema classificatie hiërarchie, of zoek een specifieke term binnen een hiërarchie.

Zie de zoekvoorstellen hieronder.

Codering Classificatietitel Add Mod ?
P Wiskunde en wetenschap
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biologie, levenswetenschappen
Use all PS* codes for: academic, specialist and professional level works. Prefer: WN* codes for natural history etc for the general reader. Zie ook: WN* Natuur en de natuurlijke wereld: algemeen en zijn subcategorieën
PSA Levenswetenschappen: algemene onderwerpen
PSAB Taxonomie en systematiek
PSAD Bio-ethiek
Use for: issues surrounding the ethics of practices typically connected to new developments in biology and medicine. Zie ook: JBFV Ethische onderwerpen en debatten, MBDC Medische ethiek en beroepsgedrag
1.2
PSAF Ecologische wetenschap, de biosfeer
Use for: comprehensive scientific, objective and descriptive works on living organisms and their relationship with their environment. Zie ook: RNC Toegepaste ecologie
PSAG Xenobiotica
PSAJ Evolutie
PSAK Genetica (niet-medisch)
Class here: DNA, Genome etc. Zie ook: MFN Medische genetica, TCBG Genetische manipulatie
PSAN Neurowetenschappen
Prefer: MKMT6 “Cognitive behavioural therapy” for therapeutic aspects of neuroscience. Zie ook: GTK Cognitieve studies, MKJ Neurologie en klinische neurofysiologie, MKMT6 Cognitieve gedragstherapie
1.1
PSAX Computationele biologie / bio-informatica
Zie ook: MBF Medische en gezondheidsinformatica

versie detail