Thema classificatiesysteem 1.3

Eerdere versies van Thema zijn nog steeds beschikbaar 1.2 1.1 1.0.

Blader door de Thema classificatie hiërarchie, of zoek een specifieke term binnen een hiërarchie.

Zie de zoekvoorstellen hieronder.

Codering Classificatietitel Add Mod ?
K Economie, Financiën, Bedrijf en Management
KC Economie
KCA Economische theorie en filosofie
Class here: history of economic thought. Use with: TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.2
KCB Macro-economie
KCC Micro-economie
Class here: economics of domestic trade; consumer activity, business decisions, etc
KCD Economie van de bedrijfsorganisatie
KCF Economie van arbeid en inkomen
Class here: wage & salary policy, pay policy, basic income, earnings, comprehensive income. Zie ook: JBFC Armoede en moeilijkheden
1.3
KCG Economische groei
KCH Econometrie en economische statistieken
KCJ Economische vooruitzichten
KCK Gedragseconomie
KCL Internationale economie
Class here: international finance. Zie ook: RGCM Economische geografie
1.3
KCM Ontwikkelingseconomie en opkomende economieën
Zie ook: GTP Ontwikkelingswetenschappen
KCP Politieke economie
KCS Economische systemen en structuren
Use for: works on systems such as transitional economies, traditional economies, participatory economics, barter economy, gift economy, etc
1.3
KCV Economie van specifieke sectoren
KCX Economische en financiële crisissen en rampen
KCY Populairwetenschappelijke economie
Use for: accessible works for the general reader
KCZ Economische geschiedenis
Use with: NH* codes if appropriate & PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3

versie detail