Thema classificatiesysteem 1.4

Eerdere versies van Thema zijn nog steeds beschikbaar 1.3 1.2.

Blader door de Thema classificatie hiërarchie, of zoek een specifieke term binnen een hiërarchie.

Zie de zoekvoorstellen hieronder.

Codering Classificatietitel Add Mod ?
R Aardwetenschappen, aardrijkskunde, milieu en planning
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RG Aardrijkskunde
Use all RG* codes with: PLACE 1* Qualifiers as appropriate
RGB Fysische geografie en topografie
Zie ook: RBG Geologie, geomorfologie en de lithosfeer
1.3
RGC Menselijke geografie
RGL Regionale geografie
Zie ook: GTM Regionale / internationale studies
RGM Biogeografie
Zie ook: PSAF Ecologische wetenschap, de biosfeer, RN* Milieu en zijn subcategorieën
RGR Geografische ontdekking en verkenning
Zie ook: WTLP Expedities: populairwetenschappelijke verslagen
RGV Cartografie, kaarten maken en projecties
Use for: books about maps and mapping but not the maps themselves
1.4
RGW Geografische informatiesystemen en teledetectie
Class here: geomatics, quantitative and qualitative methods, geostatistics, spatial analysis, GPS
1.2
RGX Geografische naslagwerken

versie detail