Thema classificatiesysteem 1.4

Eerdere versies van Thema zijn nog steeds beschikbaar 1.3 1.2.

Blader door de Thema classificatie hiërarchie, of zoek een specifieke term binnen een hiërarchie.

Zie de zoekvoorstellen hieronder.

Codering Classificatietitel Add Mod ?
P Wiskunde en wetenschap
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biologie, levenswetenschappen
Use all PS* codes for: academic, specialist and professional level works. Prefer: WN* codes for natural history etc for the general reader. Zie ook: WN* Natuur en de natuurlijke wereld: algemeen en zijn subcategorieën
PSA Levenswetenschappen: algemene onderwerpen
PSAN Neurowetenschappen
Prefer: MKMT6 “Cognitive behavioural therapy” for therapeutic aspects of neuroscience. Zie ook: GTK Cognitieve studies, MKJ Neurologie en klinische neurofysiologie, MKMT6 Cognitieve gedragstherapie
1.1
PSAN1 Cellulaire en moleculaire neurowetenschappen 1.1
PSAN2 Ontwikkelingsneurowetenschappen 1.1
PSAN3 Neuroimaging en neuroanatomie 1.1
PSAN4 Sensorische en motorische systemen 1.1
PSAN5 Cognitieven en gedragsneurowetenschappen 1.1

versie detail