Thema classificatiesysteem 1.4

Eerdere versies van Thema zijn nog steeds beschikbaar 1.3 1.2.

Blader door de Thema classificatie hiërarchie, of zoek een specifieke term binnen een hiërarchie.

Zie de zoekvoorstellen hieronder.

Codering Classificatietitel Add Mod ?
P Wiskunde en wetenschap
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PD Wetenschap: algemene onderwerpen
Use for: the natural sciences as well as general works on the different branches of science. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
PDA Wetenschapsfilosofie
PDC Wettenschappelijke terminologie en classificatie
PDD Wetenschappelijke normen, metingen, enz
PDE Wiskunde voor wetenschappers
Zie ook: PBW Toegepaste wiskunde
PDG Industriële toepassingen van wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie
PDJ Regularisatie van wetenschap en proefnemingen
Use for: works on regulation, whether legal or directed by other bodies or authorities, aimed at scientists and practitioners. Use with: other P* code indicating area of science where appropriate. Zie ook: LNDB8 Wet van wetenschap en onderzoek, universitair recht
1.1 1.3
PDK Wetenschappelijke financiering en beleid
PDM Wetenschappelijk onderzoek
PDN Wetenschappelijke apparatuur, experimenten en technieken
PDR Impact van wetenschap en technologie op de samenleving
Use for: works that look that at impact that any science or technology has had or could have on society. Use with: NHTB for social history or other P* or T* or J* codes as appropriate. Zie ook: JBFV5 Ethische onderwerpen: wetenschappelijke, technologische en medische ontwikkelingen, UBJ Digitale en informatietechnologieën: sociale en ethische aspecten
1.4
PDT Nanowetenschappen
Use for: nanomaterials, nanomaterial synthesis, nanoparticle chemistry. Zie ook: TBN Nanotechnologie
1.1 1.3
PDX Geschiedenis van de wetenschap
Zie ook: TBX Geschiedenis van techniek en technologie
PDZ Populairwetenschappelijke wetenschap
Use with: other P* code indicating area of science given popular treatment. Zie ook: WNW* De Aarde: Natuurgeschiedenis: algemeen en zijn subcategorieën, WNX Populairwetenschappelijke sterrenkunde en ruimte

versie detail