Thema classificatiesysteem 1.4

Eerdere versies van Thema zijn nog steeds beschikbaar 1.3 1.2.

Blader door de Thema classificatie hiërarchie, of zoek een specifieke term binnen een hiërarchie.

Zie de zoekvoorstellen hieronder.

Codering Classificatietitel Add Mod ?
P Wiskunde en wetenschap
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PB Wiskunde
PBB Filosofie van de wiskunde
PBC Grondslagen van de wiskunde
PBD Discrete wiskunde
Class here: finite mathematics
PBF Algebra
PBG Groepen en groepstheorie
PBH Cijfertheorie
PBJ Pre-calculus
PBK Calculus en wiskundige analyse
PBM Meetkunde
PBP Topologie
PBT Waarschijnlijkheid en statistieken
PBU Optimalisatie
PBV Combinatoriek en grafiektheorie
PBW Toegepaste wiskunde
Zie ook: PDE Wiskunde voor wetenschappers, TBJ Wiskunde voor ingenieurs, UYAM Wiskunde voor computerwetenschappers
PBX Geschiedenis van de wiskunde

versie detail