Thema classificatiesysteem 1.4

Eerdere versies van Thema zijn nog steeds beschikbaar 1.3 1.2.

Blader door de Thema classificatie hiërarchie, of zoek een specifieke term binnen een hiërarchie.

Zie de zoekvoorstellen hieronder.

Codering Classificatietitel Add Mod ?
L Wetgeving
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Zie ook:
1.4
LN Wetten van specifieke jurisdicties en specifieke rechtsgebieden
Use all LN* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction, as appropriate
LND Constitutionele en bestuurlijke wetgeving: algemeen
LNDA Burgerschap en nationaliteitswetgeving
LNDB Administratieve jurisdictie en bestuurskunde
LNDC Reht: Mensenrechten en burgerlijke vrijheden
Class here: substantive rights as applied to a jurisdiction. Zie ook: JPVH Mensenrechten, burgerrechten
1.4
LNDE Ambtenarenwetgeving 1.3
LNDF Wetgeving inzake vrijheid van informatie
LNDG Religieuze wetgeving en concordaten
LNDH Overheidsbevoegdheden
LNDJ Staatsaansprakelijkheid en compensatiewet
LNDK Militaire- en defensiewet en burgerdienstwet
LNDL Veiligheids- en politierecht, ordeningsrecht en wapenwet
LNDM Rechterlijke toetsing
LNDP Parlementaire en wetgevende praktijk
LNDS Verkiezingswetgeving
LNDU Lokaal bestuursrecht
LNDV Regionaal bestuursrecht
LNDX Grondwet

versie detail