Thema classificatiesysteem 1.3

Eerdere versies van Thema zijn nog steeds beschikbaar 1.2 1.1 1.0.

Blader door de Thema classificatie hiërarchie, of zoek een specifieke term binnen een hiërarchie.

Zie de zoekvoorstellen hieronder.

Codering Classificatietitel Add Mod ?
L Wetgeving
LN Wetten van specifieke jurisdicties en specifieke rechtsgebieden
Use with: (all LN* codes) PLACE Qualifiers 1* to indicate jurisdiction, as appropriate
LNA Juridische systemen: algemeen
LNB Privaatrecht, burgerlijk recht: algemeen
LNC Bedrijfs-, handels- en concurrentierecht: algemeen
LND Constitutionele en bestuurlijke wetgeving: algemeen
LNE Economisch bestuursrecht en publiek handelsrecht
LNF Strafrecht: procedure en misdrijven
LNH Arbeidswetgeving: algemeen
LNJ Entertainment en mediawetgeving
LNK Milieubeheer, transport en ruimtelijke planning: algemeen
LNL Recht: eigen vermogen en fondsen, stichtingen
LNM Familierecht
LNP Financieel recht: algemeen
LNQ IT-wetgeving, communicatiewetgeving, postwetgeving
Zie ook: LNCB2 Wet inzake elektronische handel
LNR Intellectuele eigendomswetgeving
LNS Eigendomswetgeving: algemeen
Zie ook: LNKW Wetgeving inzake de ruimtelijke planning
LNT Sociale en medische wetgeving
LNU Belastingrecht, invoerrecht
LNV Recht inzake onrechtmatige daad, schadevergoeding, vergelding
Zie ook: LNAC14 Schadevergoeding
LNW Recht: testamenten, successierecht, erfopvolging
LNX Publiekrecht 1.2
LNZ Primaire rechtsbronnen

versie detail