Thema classificatiesysteem 1.4

Eerdere versies van Thema zijn nog steeds beschikbaar 1.3 1.2 1.1 1.0.

Blader door de Thema classificatie hiërarchie, of zoek een specifieke term binnen een hiërarchie.

Zie de zoekvoorstellen hieronder.

Codering Classificatietitel Add Mod ?
J Samenleving en sociale wetenschappen 1.4
JP Politiek en overheid
JPA Politieke wetenschap en theorie
JPB Vergelijkende politiek
JPF Politieke ideologieën 1.4
JPH Politieke structuur en processen
JPL Politieke partijen 1.4
JPN Inheemse volken: regering 1.3 1.4
JPP Overheidsinstelling
Zie ook: KNV Ambtenarij en publieke sector
JPQ Centrale overheid, nationale overheid, federale overheid
JPR Regionale overheid, staatsoverheid en andere lokale overheden
Use for: any government within a country that is not municipal or city based (these are within scope of JPT). Zie ook: JPT Gemeentebestuur en stadsbestuur
1.3
JPS Internationale relaties 1.4
JPT Gemeentebestuur en stadsbestuur
Use for: city regions (eg Greater London or the Bay Area), metropolitan areas or key subdivisions of urban areas such as boroughs
1.2 1.3
JPV Politieke controle en vrijheden
Class here: political propaganda
JPW Politiek activisme
JPZ Politieke corruptie
Class here: government and public sector corruption, judicial and police corruption etc
1.4

versie detail