Thema classificatiesysteem 1.3

Eerdere versies van Thema zijn nog steeds beschikbaar 1.2 1.1 1.0.

Blader door de Thema classificatie hiërarchie, of zoek een specifieke term binnen een hiërarchie.

Zie de zoekvoorstellen hieronder.

Codering Classificatietitel Add Mod ?
J Samenleving en sociale wetenschappen
JN Onderwijs
JNA Filosofie en theorie van het onderwijs 1.1
JNB Geschiedenis van het onderwijs
Class here: history of specific schools, colleges, as well as general history
JNC Didactiek
JND Onderwijssystemen en onderwijsstructuren
Class here: issues of selection, admissions, inspection, governance etc
JNE Sociale pedagogie
Use for: works about social pedagogy as a field of study
1.3
JNF Onderwijsstrategieën en beleid
Class here: teaching strategies for literacy, numeracy etc; policies regarding streaming etc
1.2
JNG Zorg en educatie voor peuters en kleuters
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject. Zie ook: JNLA Kleuterschool
1.3
JNH Thuisonderwijs
JNK Onderwijsadministratie en organisatie 1.3
JNL Scholen en kleuterscholen
Zie ook: VSK Advies over onderwijs
1.3
JNM Hoger onderwijs, tertiair onderwijs
Class here: all advanced & further education; colleges offering vocational, technical or non-degree courses; universities. Zie ook: VSK Advies over onderwijs
JNP Volwassenenonderwijs, doorlopend leren
Zie ook: VSL Gidsen en handboeken voor geletterdheid bij volwassenen VSN Gidsen en handboeken voor gecijferdheid bij volwassenen
JNQ Open leren, afstandsonderwijs
JNR Carrièrebegeleiding
JNS Onderwijs van studenten met andere onderwijsbehoeften
Class here: special education
1.3
JNT Onderwijsvaardigheden en -technieken
Class here: classroom control, mentoring, lesson planning
1.3
JNU Onderwijs over een specifiek onderwerp
Use with: the code for the subject taught, using YP* Educational codes where appropriate
JNV Apparatuur en technologie in het onderwijs, computerondersteund leren
Class here: media technology in classroom
1.3
JNW Buitenschoolse activiteiten
Class here: field trips, school trips, sporting and community activities, events, performances, playtime/mealtime, after-school activities, school clubs etc
1.3
JNZ Studievaardigheden en leervaardigheden: algemeen

versie detail