Thema classificatiesysteem 1.4

Eerdere versies van Thema zijn nog steeds beschikbaar 1.3 1.2.

Blader door de Thema classificatie hiërarchie, of zoek een specifieke term binnen een hiërarchie.

Zie de zoekvoorstellen hieronder.

Codering Classificatietitel Add Mod ?
C Taal en taalkunde
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CF Taalwetenschap
Class here: the scientific study of language, philology. Use for: more academic and specialist works
1.4
CFA Taalfilosofie
Zie ook: GTD Semiotiek / semiologie
CFB Sociolinguïstiek
CFC Geletterdheid
Zie ook: JNF Onderwijsstrategieën en beleid, VSL Gidsen en handboeken voor geletterdheid bij volwassenen
CFD Psycholinguïstiek en cognitieve linguïstiek
Class here: neurolinguistics, psychology of language
1.4
CFF Historische taalkunde en vergelijkende taalkunde
Class here: etymology, language family studies. Zie ook: CBX Taal: geschiedenis en algemene werken
CFG Semantiek, discoursanalyse, stilistiek
Class here: pragmatics, lexicology, rhetoric
CFH Fonetiek, fonologie
CFK Grammatica, syntaxis en morfologie
CFL Paleografie
Class here: study of writing and writing systems
1.2
CFM Lexicografie
CFP Vertaling en interpretatie
Class here: hermeneutics
CFX Computer- en corpuslinguïstiek 1.3
CFZ Gebarentalen, braille en andere taalkundige communicatie

versie detail