Thema classificatiesysteem 1.3

Eerdere versies van Thema zijn nog steeds beschikbaar 1.2 1.1 1.0.

Blader door de Thema classificatie hiërarchie, of zoek een specifieke term binnen een hiërarchie.

Zie de zoekvoorstellen hieronder.

Codering Classificatietitel Add Mod ?
C Taal en taalkunde
CF Taalwetenschap
Use for: academic & specialist works only. Use with: (all CF* codes) LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
CFA Taalfilosofie
Zie ook: GTD Semiotiek / semiologie
CFB Sociolinguïstiek
CFC Geletterdheid
Zie ook: JNF Onderwijsstrategieën en beleid VSL Gidsen en handboeken voor geletterdheid bij volwassenen
CFD Psycholinguïstiek en cognitieve linguïstiek
Class here: neurolinguistics
1.3
CFF Historische taalkunde en vergelijkende taalkunde
Class here: etymology, language family studies. Zie ook: CBX Taal: geschiedenis en algemene werken
CFG Semantiek, tekstanalyse en stilistiek
Class here: pragmatics, lexicology, rhetoric
CFH Fonetiek, fonologie
CFK Grammatica, syntaxis en morfologie
CFL Paleografie
Class here: study of writing & writing systems
1.2
CFM Lexicografie
CFP Vertaling en interpretatie
Class here: hermeneutics
CFX Computer- en corpuslinguïstiek 1.3
CFZ Gebarentalen, braille en andere taalkundige communicatie

versie detail