Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Se også
1.4
YZ Barn og ungdom: papirvarer og annet materiell
Bruk YZ*-koder for varer, produkter og materiell som ikke er bøker og som ikke kan klassifiseres under andre Y*-koder. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig, men YZ* bør angis som den første koden. Detaljer om format angis i andre metadatafelt
1.4
YZG Barn: gavebøker
Her: små bøker, vanligvis humoristiske, inspirerende og dekorative bøker laget for å bli gitt bort som gaver til barn. Se også
1.4
YZS Barn: papirvarer
Her: alle trykte papirvarer, dagbøker, kalendere, plakater, «kits», postkortpakker , bokmerker, etc. ment for barn. Tildel også en annen kode som indikerer emne der det er mulig. Se også WZS Kontormateriell, papirvarer
1.1

versjonsdetaljer