Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Se også
1.4
YX Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål
Bruk YX*-koder alene eller sammen med andre Y*-koder for å indikere boktype. Brukes sammen med passende YF*-kode for skjønnlitteratur som tar for seg disse emnene eller spørsmålene
1.3
YXZ Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: sosiale forhold
Her: aktivisme. Brukes med YF*-koder for skjønnlitterære fortellinger om disse emnene
1.4
YXZG Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: miljøspørsmål
Her: klimaendringer, klimakrise, klimastreiker, forurensning, resirkulering, bærekraft, miljøvern, naturvern
1.4
YXZM Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: migrasjon og flyktninger
Her: innvandring og innvandrere, utvandring og emigranter, asylsøkere
1.2 1.4
YXZR Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: religion
YXZW Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: krig og konflikter

versjonsdetaljer