Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder med kvalifikator(er) fra 5A* der det er hensiktsmessig
1.3
YX Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål
Bruk YX*-koder alene eller sammen med andre Y*-koder for å indikere boktype. Brukes sammen med passende YF*-kode for skjønnlitteratur som tar for seg disse emnene eller spørsmålene
1.3
YXQ Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: mobbing, vold, overgrep og gruppepress 1.3
YXQD Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: misbruk /mishandling
Her: fysisk, mental, følelsesmessig eller seksuell mishandling
1.3
YXQF Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: mobbing og trakassering
Her: nettmobbing, trolling
1.3

versjonsdetaljer