Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder med kvalifikator(er) fra 5A* der det er hensiktsmessig. Se også
1.4
YX Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål
Bruk YX*-koder alene eller sammen med andre Y*-koder for å indikere boktype. Brukes sammen med passende YF*-kode for skjønnlitteratur som tar for seg disse emnene eller spørsmålene
1.3
YXL Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: å leve med sykdom og kroniske tilstander
Brukes for titler ment for ungdom som selv lever med sykdom eller ungdom som må talke at noen de kjenner lever med sykdom
1.2 1.4
YXLB Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: sykdommer og diagnoser
Her: det å leve med sykdom eller tilstander, også det å være langtidssyk, skader
1.3
YXLD Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: mental helse
Her: psykiske lidelser
1.3

versjonsdetaljer