Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder med kvalifikator(er) fra 5A* der det er hensiktsmessig
1.4
YX Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål
Bruk YX*-koder alene eller sammen med andre Y*-koder for å indikere boktype. Brukes sammen med passende YF*-kode for skjønnlitteratur som tar for seg disse emnene eller spørsmålene
1.3
YXF Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: familiespørsmål
Class here: parents & step-parents, siblings, grandparents, relatives, blended families etc
1.4
YXFD Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: skilsmisse, separasjon, familier i oppbrudd 1.3
YXFF Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: adopsjon, fosterhjem
Her: foreldreløse
1.3
YXFR Children’s / Teenage personal and social topics: siblings
Class here: brothers, sisters, step and half brothers and sisters
1.4
YXFS Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: ny baby
Her: det å få søsken
1.3 1.4

versjonsdetaljer