Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Se også
1.4
YX Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål
Bruk YX*-koder alene eller sammen med andre Y*-koder for å indikere boktype. Brukes sammen med passende YF*-kode for skjønnlitteratur som tar for seg disse emnene eller spørsmålene
1.3
YXA Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: kropp og helse
Brukes for bøker om menneskekroppen og kroppsdeler. Brukes med YXL*-koder for mental helse i tilknytning til kroppen, f.eks. kroppsbilde
1.4
YXAB Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: trening og ernæring
Her: personlig helse, tannpleie, ta vare på kroppen, være aktiv, mat og helse, ernæring, veganisme, vegetarianisme
1.3 1.4
YXAX Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: seksualitet
Brukes for bøker som tar for seg ulike aspekter ved sex, seksualitet og forplantning i tilknytning til pubertet og forandringer av kroppen, men også i tilknytning til andre aldre hos barn og ungdom; samtykke, seksuelle forhold, fysisk intimitet, seksuell helse
1.4

versjonsdetaljer