Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder med kvalifikator(er) fra 5A* der det er hensiktsmessig
1.3
YX Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål
Bruk YX*-koder alene eller sammen med andre Y*-koder for å indikere boktype. Brukes sammen med passende YF*-kode for skjønnlitteratur som tar for seg disse emnene eller spørsmålene
1.3
YXA Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: kropp og helse 1.3
YXB Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: LHBT
Brukes med kvalifikator(er) 5PSG, 5PSL, 5PT der det er hensiktsmessig
1.3
YXC Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: kjønnsidentitet
Brukes for titler som tar for seg kjønn og spørsmål rundt dette for ungdom, f.eks. hva det betyr å være ei jente eller en gutt, eller spørsmål om identitet. Brukes med andre koder for å gi mer hensiktsmessig der det er hensiktsmessig. Se også YNMF Barn og ungdom: jenter og kvinner, YNMH Barn og ungdom: gutter og menn
1.3
YXD Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: selvbevissthet og selvfølelse
Her: det å finne seg selv
1.3
YXE Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: følelser
Her: frykt, glede, samhold, sorg, empati, fremmedgjøring, frustrasjon, etc.
1.3
YXF Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: familiespørsmål
Class here: parents & step-parents, siblings, grandparents, relatives, blended families etc
1.3
YXG Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: død og sorg 1.3
YXH Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: relasjoner (ikke familie)
Brukes for relasjoner mellom sosiale grupperinger blant jevnaldrende
1.3
YXJ Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: narkotika og avhengighet 1.3
YXK Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: funksjonshemning og spesielle behov 1.3
YXL Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: å leve med sykdom og kroniske tilstander
Brukes for titler ment for ungdom som selv lever med sykdom eller ungdom som må talke at noen de kjenner lever med sykdom
1.2 1.3
YXN Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: rasisme og multikulturalisme 1.3
YXP Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: mangfold / inkludering
Brukes for bøker som tar for seg disse emnene og som har et sett med ulike hovedpersoner eller som illustrerer inkludering uten at dette nødvendigvis er fortellingens hovedtema. Brukes med YF*-koder og kvalifikatorer fra 5P* der det er hensiktsmessig
1.3
YXQ Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: mobbing, vold, overgrep og gruppepress 1.3
YXR Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: personlig sikkerhet
Her: forholde seg til fremmede, trafikksikkerhet, sikkerhet i hjemmet etc.
1.1 1.3
YXS Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: rømlinger
Her: hjemløse
1.1 1.3
YXT Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: skulking og skoleproblemer 1.3
YXV Ungdom: personlige og sosiale spørsmål: studieveiledning, yrkesråd
Brukes for titler om arbeid, jobber, karriere, yrker ment for ungdom, men ikke pedagogiske titler. Se også YPJV2 Læremidler: bedriftsøkonomi, YPWC9 Læremidler: utdanningsvalg
1.3
YXW Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: oppvekst 1.3
YXZ Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: sosiale forhold

versjonsdetaljer