Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder med kvalifikator(er) fra 5A* der det er hensiktsmessig. Se også
1.4
YR Barn og ungdom: oppslagsverk
YRD Barn og ungdom: oppslagsverk: ordbøker, ordlister
Her: enspråklige ordbøker / ordlister for bruk i skolen eller hjemme. Bruk YRD*-koder med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.4
YRE Barn og ungdom: leksika, oppslagsverk
Brukes bare for ikke-faglige oppslagsverk, for fagleksika brukes YRG
YRG Barn og ungdom: emnespesifikke oppslagsverk
Brukes etter en annen Y*-kode som viser emnet
1.4
YRW Barn og ungdom: oppslagsverk: atlas og kart
Bruk kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig
1.4

versjonsdetaljer