Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder med kvalifikator(er) fra 5A* der det er hensiktsmessig
1.4
YP Læremidler
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med kvalifikator(er) for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Se også JNU Undervisning i et spesifikt fag, JNUM Lærerveiledninger og undervisningsmateriell
1.4
YPW Læremidler: yrkesfag og andre fag 1.4
YPWC Læremidler: yrkesfag
Her: yrkesfag som ikke er oppført andre steder. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig, f.eks. fra T*
1.4
YPWC9 Læremidler: utdanningsvalg
Brukes for læremidler som tar for seg arbeidslivet, hvilke kvalifikasjoner man trenger
1.3

versjonsdetaljer