Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Se også
1.4
YP Læremidler
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med minst en kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Se også JNU Undervisning i et spesifikt fag, JNUM Lærerveiledninger og undervisningsmateriell
1.4
YPW Læremidler: yrkesfag og andre fag
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. Brukes med andre emnekategorier, spesielt fra T*. Brukes med kvalifikator(er) for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.4
YPWC Læremidler: yrkesfag
Her: yrkesfag som ikke er oppført andre steder. Brukes med andre emnekoder, f.eks. fra T*, og med kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.4
YPWC1 Læremidler: helse- og oppvekstfag
Brukes for læremidler for de som utdanner seg til yrker innen helse- og oppvekstfag
1.3
YPWC2 Læremidler: barne- og ungdomsarbeider
Brukes for læremidler ment for de som utdanner seg til yrker knyttet til arbeid med barn
1.3
YPWC3 Læremidler: salg og detaljhandel
Brukes for læremidler ment for de som utdanner seg til yrker innen salg og detaljhandel
1.3
YPWC4 Læremidler: servicefag
Brukes for læremidler for de som utdanner seg til yrker i serviceindustrien, reiselivsfag, turisme, hoteller, catering, serveringsindustri. Se også YPMT4 Læremidler: næringsmiddelteknologi, matlaging
1.3 1.4
YPWC5 Læremidler: frisørfag og skjønnhetsbehandling 1.3
YPWC9 Læremidler: utdanningsvalg
Brukes for læremidler som tar for seg arbeidslivet, hvilke kvalifikasjoner man trenger
1.3

versjonsdetaljer