Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder med kvalifikator(er) fra 5A* der det er hensiktsmessig. Se også
1.4
YP Læremidler
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med kvalifikator(er) for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Se også JNU Undervisning i et spesifikt fag, JNUM Lærerveiledninger og undervisningsmateriell
1.4
YPW Læremidler: yrkesfag og andre fag
Use for: material aimed at pupils in primary or secondary education. Use with: other subject categories to give more precise detail for specialised materials for pupils, especially from the T* section. Use with: appropriate EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers
1.4
YPWB Læremidler: hjem og familie
Brukes for læremidler som tar for seg hvordan man styrer og organiserer en familie og et hjem, og familien i samfunnet
1.3
YPWC Læremidler: yrkesfag
Her: yrkesfag som ikke er oppført andre steder. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig, f.eks. fra T*
1.4
YPWD Educational: Construction, building and related skills
Class here: Built Environment, Building Engineering. Use for: material for pupils about topics in the construction and related sectors. Use with: TN* codes to give detail for more specialised material.
See also: TNT Building skills and trades
1.4
YPWE Educational: Agriculture, horticulture and related subjects
Class here: fishing, forestry, animal care and management, arboriculture, countryside management, blacksmithing, etc. Use for: material for pupils about topics in the rural or land-based sectors. Use with: TV* codes to give detail for more specialised material
1.4
YPWF Læremidler: kroppsøving
Her: gymtimer, trening. Brukes for læremidler forsom tar for seg det å ta vare på kroppen gjennom fysisk trening og sport
1.3
YPWG Educational: Transport, logistics and related skills
Class here: distribution, driving skills. Use for: material for pupils about topics in these sectors. Use with: T* or K* codes to give detail for more specialised material.
See also: TR* Transport technology and trades and its subcategories
1.4
YPWL Læremidler: studier / studieteknikk
Use for: educational material that takes a multi-disciplinary approach to the world the student lives in or teaches pupils general skills or competencies
1.4
YPWN Educational: Uniformed public or protective services
Use for: material aimed at pupils preparing for one of the uniformed public or protective services, such as the fire service, paramedics, police or armed services. Use with: JKSW* or JWC* codes to give detail for more specialised material
1.4

versjonsdetaljer