Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Se også
1.4
YP Læremidler
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med minst en kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Se også JNU Undervisning i et spesifikt fag, JNUM Lærerveiledninger og undervisningsmateriell
1.4
YPW Læremidler: yrkesfag og andre fag
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. Brukes med andre emnekategorier, spesielt fra T*. Brukes med kvalifikator(er) for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.4
YPWB Læremidler: hjem og familie
Brukes for læremidler som tar for seg hvordan man styrer og organiserer en familie og et hjem, og familien i samfunnet
1.3
YPWC Læremidler: yrkesfag
Her: yrkesfag som ikke er oppført andre steder. Brukes med andre emnekoder, f.eks. fra T*, og med kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.4
YPWD Læremidler: bygg- og anleggsteknikk
Brukes for læremidler som tar for seg temaer nyttet til bygg- og anleggssektoren. Brukes med TN*-koder der det er hensiktsmessig. Se også TNT Byggkompetanse og bransjer
1.4
YPWE Læremidler: landbruk, hagebruk og relaterte utdanningsløp
Her: fiskeri, skogbruk, dyrehold, landskapsforvaltning, smedarbeid etc. Brukes for elever som tar utdanning innen primærnæringene eller tilknyttede sektorer. Brukes med TV*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
YPWF Læremidler: kroppsøving
Her: gymtimer, trening. Brukes for læremidler for elever som tar for seg det å ta vare på kroppen gjennom fysisk trening og sport
1.3
YPWG Læremidler: samferdsel, transport, logistikk
Her: distribusjon, yrkessjåfør. Brukes for læremidler for som tar utdanning inne disse sektorene. Brukes med T* eller K* der det er hensiktsmessig. Se også TR* Transportteknologi og -næringer og dens underkategorier
1.4
YPWL Læremidler: studier / studieteknikk
Brukes for tverrfaglige læremidler som handler om det å studere, studieteknikk og studiekompetanse
1.4
YPWN Læremidler: offentlige tjenester, nødetater og redningstjenester
Brukes for læremidler som brukes av elever som tar utdanning innen brannvesen, ambulansetjeneste, eller militæret. Brukes med JKSW* eller JWC* der det er hensiktsmessig
1.4

versjonsdetaljer