Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Se også
1.4
YP Læremidler
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med minst en kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Se også JNU Undervisning i et spesifikt fag, JNUM Lærerveiledninger og undervisningsmateriell
1.4
YPJ Læremidler: humaniora og samfunnsfag
YPJH Læremidler: historie
Brukes med kvalifikator(er) for tidsperiode og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.3
YPJJ Læremidler: samfunnskunnskap
YPJK Læremidler: medievitenskap
Her: læremidler om film, nye medier, tv, digital kommunikasjon
1.3
YPJL Læremidler: filosofi og etikk 1.3
YPJM Læremidler: jus og rettsvitenskap
Brukes for alle typer undervisningsmateriale som tar for seg rettsvitenskap, jus og lover, ment for videregående skole
1.3
YPJN Læremidler: religion
Se også YNR Barn og ungdom: filosofi, religion og tro
YPJT Læremidler: geografi
YPJV Læremidler: handel og økonomi

versjonsdetaljer