Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Se også
1.4
YP Læremidler
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med minst en kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Se også JNU Undervisning i et spesifikt fag, JNUM Lærerveiledninger og undervisningsmateriell
1.4
YPC Læremidler: språk, litteratur, lese- og skriveopplæring
Bruk språkkvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.2
YPCA Læremidler: førstespråk/morsmål
Her: norsk i den norske skolen (obs! Ikke morsmålsundervisning for fremmedspråklige elever)
YPCK Læremidler: fremmed- eller andrespråk
Bruk YPCK*-koder med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.4
YPCS Læremidler: klassiske språk
Bruk YPCS*-koder med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.3

versjonsdetaljer