Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder med kvalifikator(er) fra 5A* der det er hensiktsmessig. Se også
1.4
YP Læremidler
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med kvalifikator(er) for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Se også JNU Undervisning i et spesifikt fag, JNUM Lærerveiledninger og undervisningsmateriell
1.4
YPA Læremidler: kunst
Bruk stilkvalifikatorer der det er hensiktsmessig
YPC Læremidler: Språk, litteratur, lese- og skriveopplæring
Bruk språkkvalifikatorer der det er hensiktsmessing
1.2
YPJ Læremidler: humaniora og samfunnsfag
YPM Læremidler: matematikk, naturfag og teknologi
Class here: STEM learning, STEAM education
1.4
YPW Læremidler: yrkesfag og andre fag
Use for: material aimed at pupils in primary or secondary education. Use with: other subject categories to give more precise detail for specialised materials for pupils, especially from the T* section. Use with: appropriate EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers
1.4
YPZ Læremidler: studiehåndbøker og repetisjonsguider
Brukes for ALLE studiehåndbøker og repetisjonsbøker for grunnskolen og videregående skole. Brukes med YP*-kodene ovenfor for å indikere emne der det er mulig
1.4

versjonsdetaljer