Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Se også
1.4
YP Læremidler
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med minst en kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Se også JNU Undervisning i et spesifikt fag, JNUM Lærerveiledninger og undervisningsmateriell
1.4
YPA Læremidler: kunst
Bruk stilkvalifikatorer der det er hensiktsmessig
YPC Læremidler: språk, litteratur, lese- og skriveopplæring
Bruk språkkvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.2
YPJ Læremidler: humaniora og samfunnsfag
YPM Læremidler: matematikk, naturfag og teknologi
Her: STEM
1.4
YPW Læremidler: yrkesfag og andre fag
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. Brukes med andre emnekategorier, spesielt fra T*. Brukes med kvalifikator(er) for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.4
YPZ Læremidler: studiehåndbøker og repetisjonsguider
Brukes for ALLE studiehåndbøker og repetisjonsbøker for grunnskolen og videregående skole, sammendrag av tekster eller temaer. Brukes med YP*-kodene ovenfor for å indikere emne der det er mulig
1.4

versjonsdetaljer