Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Se også
1.4
YN Barn og ungdom: emne
Bruk YN*-koder for faglitteratur av generell interesse som ikke dekkes andre steder og som ikke er laget spesielt for skolebruk. Bruk YN*-koder alene for faglitteratur, eller etter relevant YF*-kode for skjønnlitteratur som omhandler spesifikke emner der det er hensiktsmessig. Brukes med en kvalifikator for intellektuelt nivå 5A*
1.4
YNR Barn og ungdom: filosofi, religion og tro
Bruk YNR*-koder for filosofiske retninger, trossystemer, åndelige tradisjoner, religion eller fortellinger fra en religiøs tradisjon. Brukes med andre Y*-koder og kvalifikator(er) fra 5PG* der det er hensiktsmessig. Se også YPJN* Læremidler: religion og dens underkategorier, YXZR Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: religion
1.4
YNRA Barn og ungdom: filosofi
Her: filosofiske retninger og skoler
1.4
YNRD Barn og ungdom: hinduisme
Se også YPJN1 Læremidler: religion: hinduisme
1.1
YNRF Barn og ungdom: buddhisme
Se også YPJN2 Læremidler: religion: buddhisme
1.1
YNRJ Barn og ungdom: jødedom
Se også YPJN3 Læremidler: religion: jødedom
1.1
YNRM Barn og ungdom: kristendom
Her: barnebibler og bibelfortellinger. Se også YPJN4 Læremidler: religion: kristendom
1.4
YNRP Barn og ungdom: islam
Se også YPJN5 Læremidler: religion: islam
1.1
YNRR Barn og ungdom: andre religioner og åndelige trossamfunn
Brukes for bøker om religioner som praktiseres i samtida, men som ikke har egne kategorier; praksis, fortellinger, ritualer og trossystemer knyttet til disse. Brukes med QR*-koder og kvalifikator for sted der det er hensiktsmessig. Se også YPJN9 Læremidler: religion: andre religioner
1.4
YNRU Barn og ungdom: oldtidens religioner, mytologi og legender
Brukes for bøker om myter og legender fra bl.a. gresk, romersk, norrøn, egyptisk, keltisk, aztekisk, afrikansk, asiatisk, amerikansk religion og mytologi. Brukes med YFJ for skjønnlitteratur basert på myter eller gjenfortelling av de originale historiene, og med kvalifikatorer for sted, språk og interesse der det er hensiktsmessig. Se også YFJ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier, YNXB Barn og ungdom: overnaturlige og mytologiske vesener
1.2 1.4
YNRX Barn og ungdom: religiøse tekster, bønne- og andaktsbøker
Her: hellige tekster, blant annet forenklede versjoner, historier basert på hellige tekster, bønnebøker og materiale laget til andakt, for barn. Kan brukes med andre YNR*-koder som indikerer religion, og med 5PG*-koder der det er hensiktsmessig
1.4

versjonsdetaljer