Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Se også
1.4
YN Barn og ungdom: emne
Bruk YN*-koder for faglitteratur av generell interesse som ikke dekkes andre steder og som ikke er laget spesielt for skolebruk. Bruk YN*-koder alene for faglitteratur, eller etter relevant YF*-kode for skjønnlitteratur som omhandler spesifikke emner der det er hensiktsmessig. Brukes med en kvalifikator for intellektuelt nivå 5A*
1.4
YNM Barn og ungdom: folk og steder
Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.3
YNMC Barn og ungdom: land, kulturer og nasjonal identitet
Her: de enkelte lands symboler, monumenter, klesdrakter, flagg, skikker etc. Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.1 1.3
YNMD Barn og ungdom: feiringer, høytider, festivaler og ferier
Brukes med kvalifikatorer fra 5H* der det er hensiktsmessig. Se også YNR* Barn og ungdom: filosofi, religion og tro og dens underkategorier, 5H* Høytider, begivenheter og årstider og dens underkategorier
1.3
YNMF Barn og ungdom: jenter og kvinner
Brukes for bøker hvor det å være jente eller kvinne er et sentralt tema
1.1
YNMH Barn og ungdom: gutter og menn
Brukes for bøker hvor det å være gutt eller mann er et sentralt tema
1.1
YNMK Barn og ungdom: byer og byliv
Her: forsteder, indre by, storbyer, småbyer etc. Brukes for bøker som foregår i urbane miljøer eller bøker om spesifikke byer. Brukes med kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig
1.1 1.4
YNML Barn og ungdom: bygder og livet på gården 1.1
YNMW Barn og ungdom: dronninger, konger, prinsesser, prinser etc.
Her: kongelige. Brukes for titler om kongelige eller titler som har en kongelig hovedperson
1.1 1.3

versjonsdetaljer