Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder med kvalifikator(er) fra 5A* der det er hensiktsmessig. Se også
1.4
YD Barn og ungdom: poesi, antologier, årbøker
Bruk YD*-koder med kvalifikator fra 5A* intellektuelt nivå, der det er hensiktsmessig
1.4
YDA Barn og ungdom: årbøker
Brukes som første kode på alle årbøker, sammen med ytterligere en kode som angir type eller emne der det er mulig
1.4
YDC Barn og ungdom: antologier
Brukes sammen med en annen kode som viser litterær form, der det er hensiktsmessig. For eksempel med en YF*-kode for skjønnlitterære antologier, med YDP for lyrikkantologier. Brukes alene for antologier i ulike litterære former
YDP Barn og ungdom: lyrikk
Se også YBLB Barn under skolealder: rim og regler, YFV Skjønnlitteratur for barn og ungdom: historier på vers

versjonsdetaljer