Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Se også
1.4
YD Barn og ungdom: poesi, antologier, årbøker
Bruk YD*-koder med kvalifikator fra 5A* intellektuelt nivå, der det er hensiktsmessig
1.4
YDA Barn og ungdom: årbøker
Her: alle årbøker som er ment for barn og ungdom og som blir publisert årlig. Brukes som første kode på alle årbøker, sammen med ytterligere en kode som angir type eller emne der det er mulig
1.4
YDC Barn og ungdom: antologier
Brukes sammen med en annen kode som viser litterær form, der det er hensiktsmessig. For eksempel med en YF*-kode for skjønnlitterære antologier, med YDP for lyrikkantologier. Brukes alene for antologier i ulike litterære former
YDP Barn og ungdom: lyrikk
Se også YBLB Barn under skolealder: rim og regler, YFV Skjønnlitteratur for barn og ungdom: historier på vers

versjonsdetaljer