Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremidler
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Se også
1.4
YB Bøker for barn (0 til 6 år)
Bruk YB*-koder både for fysiske og digitale utgivelser. Beskrivelsene forholder seg kun til innholdet, ikke formatet (format beskrives i andre metadata).Her: billedbøker, aktivitetsbøker, bøker for tidlig læring. Ved bruk av YB*-kode tildel også en passende kvalifikator fra 5A* for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra. Se også
1.4
YBC Billedbøker
Bruk YBC*-koder for illustrerte bøker for barn, hvor innholdet formidles av en kombinasjon av tekst og bilder eller gjennom bilder alene. Ei ‘billedbok’ er ikke det samme ei ‘illustrert bok’, siden illustrasjonene er minst like viktige som teksten og utgjør en viktig del av boka. Bruk YBC*-koder med andre koder fra Y* der det er hensiktsmessig, f.eks. YNB for billedbøker som er biografier eller YPCA21 for billedbøker som er en del av et leseopplæringsprogram
1.4
YBCB Småbarnsbøker og pekebøker
Her: bøker som vanligvis er i lite format; kartonerte bøker, badebøker, tøybøker med lite eller ingen tekst, og ikke noe læringsinnhold, og vanligvis lite fortellende innhold; 0 til 2 år. Brukes med YBG*-koder for interaktive småbarnsbøker
1.4
YBCH Billedbøker med spesielle figurer
Brukes for alle billedbøker basert på figurer fra TV eller film, og bøker med kjente figurer som går igjen i flere bøker eller andre produkter
YBCS Billedbøker med tekst
Her: billedbøker som forteller en historie, hvor teksten er avhengig av illustrasjonene. Brukes med YF*-koder for å angi sjanger der det er hensiktsmessig, eller med YN*- eller YX*-kategorier som sekundærkoder for fortellinger om et spesielt tema. YBCS bør vanligvis være hovedkoden når den brukes sammen med YF*, YN* eller YX*. Foretrekk X*-koder for fortellinger i tegneserie- eller mangaform. Se også
1.4

versjonsdetaljer