Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘W’ alene, men velg spesifikke kategorier fra W*. Bruk W*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WZ Kontormateriell og diverse produkter
Bruk WZ*-koder for produkter som kontormateriell, papirvarer, skrivesaker og andre varer for voksne, hvor man ikke kan bruke en annen emnekategori som hovedkategori. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig, men WZ* bør angis som hovedkoden. Detaljer og formater beskrives i andre metadata
1.4
WZS Kontormateriell, papirvarer
Her: varer som dagbøker, kalendere, plakater, kits, postkort, pakker, bokmerker, etc. Tildel også en kode som indikerer emnet der det er mulig
WZSJ Dagbøker og notatbøker
Brukes for dagbøker som har noe tekst eller illustrasjoner som er ment som informasjon for det man selv skriver. Brukes med andre koder for å angi et emne der det er hensiktsmessig
1.4
WZSN Blanke papirvarer
Her: tomme notatbøker, autografbøker og andre innholdsfrie produkter
1.1

versjonsdetaljer