Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘W’ alene, men velg spesifikke kategorier fra W*. Bruk W*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WT Reiser og ferie
Med WT*-koder , tildel også den mest spesifikke kvalifikatoren for sted
WTD Reiser: råd og tips
WTH Reisehåndbøker
Brukes for reisehåndbøker som ikke passer i en mer spesifikk kategori og som først og fremst er guidebøker. Brukes med kvalifikator(er) for geografi, samt kvalifikator(er) for interesse, eller andre emnekoder. F.eks. 5PS for å angi ferier ment for spesielle grupper. Se også WJS Kjøpeguider, WTM Steder og mennesker: generelle verk og fotografiske verk
1.3
WTK Parlører
Tildel også kvalifikator for språk. Se også CJBT Språkopplæring: selvstudium
WTL Reiseskildringer
WTM Steder og mennesker: generelle verk og fotografiske verk
Brukes for illustrerte praktbøker om steder man bør besøke etc., som IKKE primært er guidebøker. Brukes med kvalifikator(er) for geografi og interesse, eller andre emnekoder dersom tittelen har et spesifikt tema. Se også AJC Fotografisamlinger
1.3
WTR Kart og atlas
Se også RGX* Geografiske oppslagsverk og dens underkategorier

versjonsdetaljer