Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
WQ Lokalhistorie og slekt, nostalgia
WQH Lokalhistorie
Her: verk for allmennmarkedet om historie lokalisert til et bestemt sted, vanligvis bare av lokal interesse. Brukes med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er mulig
WQN Nostalgi
Her: verk for allmennmarkedet, om gamle dager. Brukes med andre koder som indikerer emne der det er hensiktsmessig, f.eks WGF «Tog og jernbaner»
WQP Steder i gamle fotografier
Her: samlinger av gamle fotografier knyttet til et bestemt sted eller steder. Brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er mulig. Se også AJC Fotografisamlinger
WQY Familiehistorie og slektsgransking
Se også NHTG Genealogi, heraldikk og navnehistorie

versjonsdetaljer