Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘W’ alene, men velg spesifikke kategorier fra W*. Bruk W*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WN Natur
Bruk WN*-koder på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk koder fra seksjonene P, R, T etc., på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
WNG Husdyr og kjæledyr
WNGC Katter som kjæledyr
WNGD Hunder som kjæledyr
WNGF Fisker som kjæledyr og akvarier
WNGH Hester og ponnier
WNGK Fugler, inkludert burfugler, som kjæledyr
WNGR Kaniner og gnagere som kjæledyr
Her: mus, rotter, hamstere, marsvin, ørkenrotte etc. som kjæledyr
1.3
WNGS Reptiler og amfibier som kjæledyr
Her: slanger, øgler, salamandere, skilpadder etc. som kjæledyr
1.3
WNGX Insekter og edderkopper som kjæledyr

versjonsdetaljer