Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘W’ alene, men velg spesifikke kategorier fra W*. Bruk W*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WN Natur
Bruk WN*-koder på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk koder fra seksjonene P, R, T etc., på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
WNC Ville dyr
Se også PSV* Zoologi og dyrevitenskap og dens underkategorier
WNCB Ville dyr: fugler og fugletitting
Se også PSVJ Zoologi: fugler
WNCF Ville dyr: pattedyr
Se også PSVM Zoologi: pattedyr
WNCK Ville dyr: reptiler og amfibier
Se også PSVF Zoologi: amfibier og reptiler
WNCN Ville dyr: insekter, sommerfugler og edderkopper
Se også PSVA Zoologi: virvelløse dyr
WNCS Ville dyr: dyr som lever i vann
Se også PSP Hydrobiologi, PSVC Zoologi: fisk, PSVM2 Zoologi: sjøpattedyr

versjonsdetaljer