Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WN Natur
Bruk WN*-koder på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk koder fra seksjonene P, R, T etc., på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
WNC Ville dyr
Se også PSV* Zoologi og dyrevitenskap og dens underkategorier
WNCB Ville dyr: fugler og fugletitting
Se også PSVJ Zoologi: fugler
WNCF Ville dyr: pattedyr
Se også PSVM Zoologi: pattedyr
WNCK Ville dyr: reptiler og amfibier
Se også PSVF Zoologi: amfibier og reptiler
WNCN Ville dyr: insekter, sommerfugler og edderkopper
Se også PSVA Zoologi: virvelløse dyr
WNCS Ville dyr: dyr som lever i vann
Se også PSP Hydrobiologi, PSVC Zoologi: fisk, PSVM2 Zoologi: sjøpattedyr

versjonsdetaljer