Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘W’ alene, men velg spesifikke kategorier fra W*. Bruk W*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WJ Livsstil og personlig utseende
WJX Fester, etikette og underholdning
WJXC Skikk og bruk
Her: regler for skikk og bruk og vanlig folkeskikk, etikette, samhandling med andre, råd for hvordan man kan unngå å være uhøflig eller bli oppfattet som fornærmende, råd for tverrkulturelle møter
1.4

versjonsdetaljer