Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘W’ alene, men velg spesifikke kategorier fra W*. Bruk W*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WG Transport
Se også KNG Transportnæringer, TR* Transportteknologi og -næringer og dens underkategorier
WGF Tog og jernbane
Her: bedriftshistorie, kart og atlas, generelle verk om jernbaner. Se også TRF* Jernbaneteknologi, -teknikk og -næringer og dens underkategorier
1.3
WGFD Lokomotiv og skinnegående materiell
Her: damp-, diesel- eller elektriske lokomotiv, godsvogner, passasjervogner etc.
1.3
WGFL Skinnegående bytrafikk
Her: undergrunnsbaner, T-bane (metro), trikk, énskinnebaner, og andre urbane transportsystemer på skinner
1.2

versjonsdetaljer