Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
WG Transport
Se også KNG Transportnæringer, TR* Transportteknologi og -næringer og dens underkategorier
WGC Vei- og motorkjøretøy
Se også TRCT Veitransport og transportnæringer
WGD Sykler og ikke-motorisert transport
Se også SMQ Sykkelsport, SZD Sykling
WGF Tog og jernbane
Her: bedriftshistorie, kart og atlas, generelle verk om jernbaner. Se også TRF* Jernbaneteknologi, -teknikk og -næringer og dens underkategorier
1.3
WGG Skip og båter
Class here: inland waterways & ocean-going craft. Se også SPN* Båter: sport og fritid og dens underkategorier, NHTM Maritim historie
1.3
WGM Luftfartøy og luftfart
Her: komersiell luftfart, flyselskap, flyplasser. Se også TRP* Romfarts- og luftfartsteknologi og dens underkategorier
1.3

versjonsdetaljer