Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘W’ alene, men velg spesifikke kategorier fra W*. Bruk W*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WG Transport
Se også KNG Transportnæringer, TR* Transportteknologi og -næringer og dens underkategorier
WGC Vei- og motorkjøretøy
Se også TRCT Veitransport og transportnæringer
WGD Sykler og ikke-motorisert transport
Se også SMQ Sykkelsport, SZD Sykling
WGF Tog og jernbane
Her: bedriftshistorie, kart og atlas, generelle verk om jernbaner. Se også TRF* Jernbaneteknologi, -teknikk og -næringer og dens underkategorier
1.3
WGG Skip og båter
Class here: inland waterways and ocean-going craft. Se også NHTM Maritim historie, SPN* Båter: sport og fritid og dens underkategorier
1.3
WGM Luftfartøy og luftfart
Her: kommersiell luftfart, flyselskap, flyplasser. Se også TRP* Romfarts- og luftfartsteknologi og dens underkategorier
1.3

versjonsdetaljer